مرکز تجاری برنج

مرکز تجاری برنج کشت اول زرین کشت

برنج کشت اول زرین کشت یکی از برنج های با کیفیت شمال کشور محسوب شده که از لحاظ طعم و ماندگاری با دیگر برنج های مرغوب ایرانی برابری کرده با این تفاوت که قیمتی پای

بیشتر بخوانید