مراکز توزیع برنج

مراکز توزیع برنج شیرودی استخوانی

برنج شیرودی استخوانی یکی از نمونه برنج‌های است که طعم و عطربی نظیری دارد.و می توانیم برای خرید این نوع برنج به مراکز توزیع این برنج مراجعه کرده و این محصول را خ

بیشتر بخوانید