محل توزیع برنج

محل توزیع برنج طارم محلی

برنج یکی از تولیدات ویژه کشور بوده در اندازه های انبوه کشت می شود و سالانه مقادیر زیادی از این محصول اول در شمال کشور تولید شده و کشاورزان زحمتکش شمالی این نیاز

بیشتر بخوانید