قیمت برنج هاشمی دانه بلند

قیمت مناسب برنج هاشمی دانه بلند

برنج هاشمی دانه بلند پر فروش ترین برنج در کشور ما ایران است ‌. در واقع اصلی ترسن خوراک ما ایرانی ها برنج می باشد . سالیانه میزان زیادی برنج هاشمی توسط مردم خرید

بیشتر بخوانید