قیمت برنج استخوانی

قیمت انواع برنج شیرودی استخوانی

قیمت انواع برنج شیرودی استخوانی با توجه به تغییرات نرخ ارز و تورم دارای نوساناتی می باشد البته عواملی مانند نوع خرید، کیفیت، طعم و قانون عرضه و تقاضا هم روی قیم

بیشتر بخوانید