فروش ویژه برنج طارم

فروش ویژه برنج طارم کشت دوم

برنج طارم کشت دوم خواص بالاتری نسبت به سایر انواع برنج به همراه دارد؛ این برنج ها از پس از برداشت برنج های کشت اول در خاک کاشته شده و بذر آن ها را قرار می دهند.

بیشتر بخوانید