فروش فله برنج

فروش فله برنج طارم وحشی

برنج طارم وحشی ازنوع برنج های طارم ایرانی مازندران نیست .این برنج در ایران کشت نمی شود .برج طارم وحشی بیشر در ساحل دریاها کاشت می شود .این برنج مزه مطعم خاصی ند

بیشتر بخوانید