فروشگاه برنج گلستان

فروشگاه برنج لاشه طارم گلستان

برنج لاشه در واقع همان برنج طارم با همان کیفیت برنج و همان عطر و بو و پخت برنج طارم است که در پروسه تولید و خشک شدن خورد شده و قدی کوتاه تر از برنج کامل دارد. ف

بیشتر بخوانید