عرضه کننده برنج شیرودی

عرضه کننده برنج شیرودی تراریخته

برنج شیرودی یکی از انواع برنج های ایرانی کشت شده در شمال کشور می باشد که به صورت تراریخته نیز قابل تهیه می باشد. تولید برنج تراریخته با استفاده از روش های نوین

بیشتر بخوانید