صادرکننده برنج وحشی

شرکت صادرکننده برنج طارم وحشی

به عنوان یکی از ضروری و اساسی ترین کار کشاورزان در شمال کشور، می توان از کاشت و برداشت انواع برنج نام برد که یک نوع آن برنج طارم وحشی می باشد. به دلیل آن که این

بیشتر بخوانید

برترین صادرکننده برنج طارم وحشی

برنج یکی از بهترین محصولات کشت شده در کشور می باشد که بخش اعظمی از آن در شمال کشور کشت می شود، این محصول در انواع مختلفی بوده و برنج طارم به دلیل طعم خوب و بی ن

بیشتر بخوانید