صادرات برنج گیلان

صادرات ویژه برنج لاشه هاشمی گیلان

صادرات ویژه برنج لاشه هاشمی گیلان در ایران با رشد فوق العاده ای رو به رو است. مصرف این برنج در ایران به علت طعم خوش آن همچنان صورت می گیرد. برنج را می توان از

بیشتر بخوانید