صادرات برنج لاشه هاشمی

صادرات جدیدترین برنج لاشه هاشمی

برنج لاشه هاشمی در فرآیند تولید برنج تعطیل شده از دانه های برنج شکسته می شود اما بزرگتر از نیم دانه است و از نظر اندازه گیری بیش از حد مجاز به برنج سالم است و پ

بیشتر بخوانید