صادرات برنج طارم فریدونکنار

صادرات عمده برنج طارم محلی فریدونکنار

صادرات عمده برنج طارم محلی فریدونکنار به کشورهای همسایه با قیمتی بسیار مناسب فرستاده می شود سبب شده است که افزایش بسیار زیادی داشته باشد این برنج طرفداران بسیار

بیشتر بخوانید