صادرات برنج سرلاشه

صادرات عمده برنج سرلاشه هاشمی

صادرات عمده برنج سرلاشه انبوه است زیرا این برنج از نوع برنج های مرغوب است و به همین دلیل افراد از خرید آن استقبال می کنند اگر به فکر خرید برنج ایرانی و مرغوب هس

بیشتر بخوانید