صادرات انواع برنج سنتی

صادرات انواع برنج سنتی زرین کشت

برنج سنتی زرین کشت پر فروش ترین برنج در کشور ما ایران است ‌. در واقع اصلی ترسن خوراک ما ایرانی ها برنج می باشد . سالیانه میزان زیادی برنج فجر 5 کیلویی توسط مردم

بیشتر بخوانید