شرکت صادرکننده برنج

شرکت صادرکننده برنج کشت دوم

کارخانه های تولید کننده برنج کشت دوم در سراسر کشور قرار دارند و این محصولات را در بسته بندی های بسیار بهداشتی به دست مصرف کنندگان و مشتریان گرامی می رسانند. تول

بیشتر بخوانید

شرکت صادرکننده برنج طارم وحشی

به عنوان یکی از ضروری و اساسی ترین کار کشاورزان در شمال کشور، می توان از کاشت و برداشت انواع برنج نام برد که یک نوع آن برنج طارم وحشی می باشد. به دلیل آن که این

بیشتر بخوانید