شرکت صادراتی برنج

شرکت صادراتی برنج ایرانی اصل

شرکت صادراتی برنج ایرانی اصل در ارقام مختلفی بهترین برنج را به کشورهای دیگر صادر می نماید. این نوع از برنج از کیفیت بسیار عالی برخوردار است که در کیسه های مختلف

بیشتر بخوانید

شرکت صادراتی برنج طارم هاشمی بوجار شده

برنج طارم هاشمی بوجار شده یک نوع برنج بسیار با کیفیت و مرغوب است که در استان های شمالی کشور تولید می گردد. ایران در زمینه تولید این محصول در جهان در جایگاه بسیا

بیشتر بخوانید