شرکت تولیدی برنج لاشه

شرکت تولیدی برنج لاشه شمال

برنج لاشه محصولی است که در نتیجه فرآیند شالی کوبی در کارخانه تولید برنج حاصل می شود. این برنج نسبت به برنج دانه کامل کوچک تر و از برنج نیم دانه نیز بزرگ تر است

بیشتر بخوانید