شرکت برنج هاشمی اعلا

شرکت پخش برنج هاشمی اعلا

برنج هاشمی از مرغوب ترین برنج های موجود در بازار است که برای اولین بار در گیلان تولید شد. اما در حال حاضر در مازندران و گلستان هم کشت می شود. برنج هاشمی اعلا، پ

بیشتر بخوانید