خرید عمده برنج هاشمی

خرید عمده برنج هاشمی درجه یک

بعد از گندم برنج،دومین غله پر مصرف در ایران است، که به عنوان غذای اصلی مردم مصرف می شود. مقداری از نیاز کشور از طریق تولید داخلی تامین می شود. تعداد استان هایی

بیشتر بخوانید