خرید ارزان برنج

خرید ارزان برنج طارم محلی

برنج بهترین گزینه برای رشد باکتری های مفید روده می باشد طوری که با مصرف آن باکتری های روده را افزایش می دهد و سبب تقویت و کارایی روده می شود. برنج منبع انرژی می

بیشتر بخوانید

خرید ارزان برنج سرلاشه هاشمی

برنج سرلاشه، یکی از انواع برنج شکسته تولید شده در کشور است. برنج سرلاشه هاشمی، از برنج های سالم هاشمی و بعد از غربالگری به دست می آید که از لحاظ ظاهری از نوع سا

بیشتر بخوانید