تولید عمده برنج طارم

تولید عمده برنج طارم محلی

در مراکز توزیع برنج طارم محلی عمده این خوراکی هم به صورت کیلویی و هم به صورت بسته بندی شده به فروش می رسد که قیمت نوع بسته بندی شده آنها با توجه به وزن بسته بند

بیشتر بخوانید