تولید برنج دانه بلند

کارخانه تولید برنج طارم دانه بلند

تولیدکنندگان برنج طارم دانه بلند قصد دارند تا صادرات خود را به کشور های اروپایی ایجاد کنند. برای این عمل باید روند کیفیتی خود را تغییر دهند و به حمایت دولت مردا

بیشتر بخوانید