تولیدی برنج عطری 20 کیلویی

گروه تولیدی برنج عطری 20 کیلویی

گروه تولیدی برنج عطری ۲۰ کیلویی این برنج را با بهترین کیفیت تهیه می کند و در بسته های ۲۰ کیلویی بسته بندی می کند. برنج عطری ۲۰ کیلویی را به آسودگی می توانید از

بیشتر بخوانید