تولیدکنندگان برنج ممتاز

تولیدکنندگان برنج طارم محلی ممتاز

برنج طارم محلی یکی از بهترین برنج های ایرانی است که به دلیل ویژگی های خاص دارای قیمت بیشتری نسبت به بسیاری از برنج های ایرانی است و نوع محلی آن از قیمت بالاتری

بیشتر بخوانید