تولیدکنندگان برنج طارم دانه بلند

تولیدکنندگان برنج طارم دانه بلند

امروزه تولید کنندگان برنج طارم دانه بلند این محصول را پس از برداشت از شالیزارهای وسیع وارد کارخانه تولید نموده و در آنجا بوسیله دستگاه های پیشرفته و مدرن تمامی

بیشتر بخوانید