تولیدکنندگان برنج حاج حسین

تولیدکنندگان برنج طارم محلی حاج حسین

برنج طارم محلی حاج حسین نوعی برنج کشت شده می باشد که عطر فوق العاده و پخته خوب آن باعث شده است که امروزه بازار پسندی فراوانی در بین انواع برنج محلی داشته باشد.

بیشتر بخوانید

تولیدکنندگان برنج کشت دوم حاج حسین

فراهم سازی برنج کشت دوم حاج حسین با کیفیت مناسب در ایران انجام می ‌شود ولی برای ایجاد استانداردهای لازم در این محصولات، نظارت و بررسی تولیدکنندگان لازم است. تهی

بیشتر بخوانید