تولیدکنندگان برنج اعلا

تولیدکنندگان برنج هاشمی اعلا

همانطور که می دانید برنج هاشمی اعلا از بهترین نوع برنج های ایرانی به شمار می رود و رتبه نخست کیفیت را دارد. این برنج در دو نوع کشت می شود برنج هاشمی طلایی و برن

بیشتر بخوانید