توزیع کنندگان برنج مازندران

توزیع کنندگان برنج لاشه مازندران

توزیع کنندگان برنج لاشه مازندران با تولید کنندگان واسطه ندارند و محصول را به طور مستقیم به مردم و واسطه ها عرضه می کنند از این رو سود بسیار ناچیزی نصیب آن ها از

بیشتر بخوانید