توزیع کنندگان برنج اعلا

توزیع کنندگان برنج هاشمی اعلا

برنج هاشمی اعلا نوع مرغوب محصولات ایران میباشد که در شمال ایران کاشت و برداشت می‌شود، برنج هاشمی تازه باید کمی بماند و کهنه شود هر چه برنج کهنه تر باشد خوش پخت

بیشتر بخوانید