توزیع کننده عمده برنج

توزیع کننده عمده برنج طارم محلی

یکی از غلات مهم و مورد استفاده مردم که امروزه بعنوان غذای اصلی بشر بشمار می رود برنج است که در شرایط آب و هوایی مرطوب و شرجی تولید می شود و به طور کلی به سه دست

بیشتر بخوانید