توزیع برنج طارم به صورت کیلویی

توزیع انواع برنج طارم محلی به صورت کیلویی

برنج طارم محلی کیلویی یکی از بهترین انواع برنج کشت شده در حال حاضر در ایران می باشد که عطر و طعم بسیار مطلوبی نیز دارد در ادامه به بررسی هر چه بیشتر و هر چیزی ک

بیشتر بخوانید