بهترین مرکز برنج شیرودی

بهترین مرکز برنج شیرودی مازندران

برنج شیرودی مازندران از مرغوب ترین های این عرصه می باشد. بهترین مرکز برنج شیرودی مازندران در شمال کشور این نوع برنج ها را برداشت کرده و از مزارع برنج و شالی کوب

بیشتر بخوانید