بررسی قیمت برنج طارم

بررسی قیمت برنج طارم محلی

برنج طارم محلی یکی از مهمترین انواع غلات ایرانی است.بهترین برنج طارم در شمال کشور کشت و تولید می شود.این محصول دارای انواع مختلفی از جمله :برنج طارم هاشمی، طارم

بیشتر بخوانید