بازرگانی برنج

بازرگانی برنج ایرانی زرین کشت

برنج یکی از اصلی ترین غذای مردم کشور محسوب می‌شود و امروزه در اغلب مناطق کشت و پرورش داده می شود و با توجه به ارزش غذایی بالا و استفاده زیاد از فروش بالایی برخو

بیشتر بخوانید