بازرگانی برنج فریدونکنار

شرکت بازرگانی برنج طارم فریدونکنار

برنج طارم فریدونکنار یکی ازبهترین برنج های ایران وحتی جهان است که درمنطقه مرکزی شمال فریدونکنار کاشت می شود. درشرکت های بازرگانی که در فریدونکنار وجود دارد با ب

بیشتر بخوانید