بازار برنج 5 کیلویی

بررسی بازار برنج ایرانی 5 کیلویی

برنج ایرانی از محصولات زراعی پرطرفدار بین کشاورران شمالی است که از نظر درجه کیفی تنوع بسیار زیادی دارد. با توجه به حجم بسیار زیاد واردات این محصول از کشورهای هن

بیشتر بخوانید