انواع برنج وحشی

پخش انواع برنج طارم وحشی به صورت کیلویی

برنج طارم وحشی نوعی از غلات می باشد که به صورت خودرو رشد می کند و درصد عناصر معدنی موجود در آن چیزی حدود دو برابر برنج معمولی می باشد. این برنج به خاطر مزایای ف

بیشتر بخوانید