عرضه مستقیم برنج طارم کشت دوم

برنج طارم یکی از بهترین وخوش مزه ترین برنج های استان مازندران است.که عطر وطع م بی نظیر وخوبی دارد و پرمصرف ترین برنج های ایرانی فریدونکنار است.برنج کشت دوم دارم مرغوب تر وعطرو طعم بهتری نسبت به برنج های کشت اول دارد .به خاطر این که فریدونکنار شرایط آب وهوایی معتدلی دارد .بیشتر برنج های ارگانیک از کشت دوم تامین می شود وکشت دوم برنج طارم بین مردم محبوبیت خاصی داردودانه های کشت دوم به دلیل رطوبت فصلی سنگین تر است.کشاورزان فریدونکنار برای کشت دوم از بذرهای برنج های طارم بینام وامراللهی استفاده می کنند.چون این دو نوع برنج طبع گرم تری دارند .طبع گرم بودن برنج ها برای گرم بودن مزاج نیست به خاطر زود رس بودن برنج ها است .برنج طارم کشت دوم عاری از هیچ نوع از سم های شیمیایی است.برای کشاورزان فصل پاییز اهمیت زیادی دارد.چون رشد کردن کشت دوم به سرمای فصل پاییزی برخورد می کند وامکان دارد باران بیاید وزحمات کشاوزان به هدر برود.

عرضه مستقیم برنج طارم کشت دوم

برنج بخورید تا روده هایی سالم داشته باشید

برنج بخورید تا روده هایی سالم داشته باشید در کشت دوم برنج های طارم آب وسم کم تری مصرف می کند به خاطر این برنج کشت دوم عطر وطعم بیشتری دارد ونسبت به برنج های کشت اول خوش مزه تر هستند. کشاورزان مازندرانی وفریدونکنار به کشت دوم دنوج می گویند.این کشت دوم یا دنوج برنج طارم بین مردم مازندران طرف دار زیادی دارد.برنج طارم استخوانی همان برنج طارم محلی فریدونکنار است.برنج طارم استخوانیبه رنگ سفید کدر ومتمایل به نباتی است .این برنج ریز تراز برنج هاشمی ودم سیاه است.این برنج عروطعم خیلی خوب ودلنشینی دارد.به استان مازندران پایتخت برنج ایران لقب دادن .خاک های شالیزار های فریدو نکنا ر حاصل خیز است به. به خاطر این که زمین های کشاورزی استان مازندران وفریدونکنار موجودات ریزی در خاک آن وجود داردکهاین موجودات باعث زیر ورو شدن خاک ها می شود .که کشاورزان از کود وسم کم تری استفاده می کنند به خاطر این برنج هایی خوب وسالم تری دارند وبه خاطر آب وهوا کشت دوم هم کاشت وبرداشت می کنند .

قیمت انواع برنج طارم کشت دوم

قیمت انواع برنج طارم کشت دوم برنج محلی به عطر وطعم درمجلس ودر رستورانها هم استفاده می کنند .به برنج طارم شیرودی،برنج طارم مجلسی می گویند .به خاطر قیمت پایین وپر محصول بودن این برنج برای مجالس ورستوران ها به صرفه تراست .برنج طارم کشت دوم استخوانی را قبل از پخت آن را با آب ولرم ونمک خیس کنید وزیاد برای شست وشوی برنج آن را چنگ نزنید چون این کار باعث شکسته شدن دانه های برنج می شود وپخت برنج خوب نمی شود .از برنج های کهنه برای پخت برنج برای مجالس استفاده کنید چون پخت برنج خیلی خوب می شود

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما