شرکت تولید برنج کشت دوم

شما ممکن استدر هنگام خرید برنج چیزی هایی درباره چین دوم یا کشت دوم شنیده باشیدوفرو شندگان برنج هم مرعوب ترین آن رابرای شما پیشنهاد می کننددرابتدا باید بدانیم که برنج در مناطق مختلفی ازایران کشت می شود ولی در سمت غرب اصفهان به دلیل خوشک سالی کشت برنج کاهش یافته است اما باید بدانیم که برنج کشت دوم در همه مناطق به دست نمی آید کاشت اول محصول برنجی است که ار کاشت برنج در ابتدای فروردین وبرداشت آن درپایان تیرماه بدست می آید وتمامی مرحله ی سم پاشی وبرداشت بر روی آن انجام می شود اما محصول کاشت دوم محصولی استبعد از این که کشت اول را که در آخر تیر ماه با طی مراحل بر داشت کردیم دوباره کاشت ودر آبان ماه ان را بری داشت می کنیم

شرکت تولید برنج کشت دوم

نکات کلیدی برنج کشت دوم

نکات کلیدی برنج کشت دوم باید این را بدانیم که کشت دوم تنها در مازندران فریدون کنار و اطراف آن به دلیل شرایط اب وهوایی خوب در این مناطق به دست می آید یکی از دلیل این که مردم از کشت دوم استقبال می کنند به خاطر این که دانه های شکسته کمتری دارد به گفته ی کشاورزان آن منطقه آفتاب پاییزی طعمی خوب و خاص به برنج کشت دوم می دهد به گفته ی شرکت برنج برنج کشت دوم شکسته ی کمتری دارد که به نسبت برنج های ایرانی برتری دارد کشاورزان برای پرورش کشت دوم اول با بریدن ساقه وشلتوک زمین را مجددا آبیاری می کنند و آبیاری دوباره ساقه ها باعث جوانه زدن آن می شود ودوباره خوشه و شلتوک تشکیل می شود محصول چین دوم کمتر از چین اول است و کیفیت کمتری دارداما باید بدانید که از اول مرحلهی پرورش این محصول تا آخرآن هیچ گونه کود شیمیایی وسم آفت کش استفاده نشده است

فروش انواع برنج کشت دوم

فروش انواع برنج کشت دوم خرید وفرش برج کشت دوم با کشت اول قیمت آنها باهم فرق می کندنام برنج هایی که در استان ها کشت می شود برنج طارم برنج هاشمی برنج شیرودی برنج فجر برنج صدری برنج امرالهی برنج بینام است بیشتر مردم یه خاطر طبع گرم از برنج هاشمی استفاده می کنندمراحل نگهداری برنج کشت دوم همانند برنج کشت اول است فقط به این تفاوت که در زمان تهیه وآماده سازی خزانه نیاز به گرم داشتن بذر نیست زیرا در آن زمان آفتاب مناسب تابستان برای رشد بذر ها وجود داردلازم به ذکر است در حال حاضر شهرهای دیگر استان مازندران اقدام به برداشت کشت دوم می کنند که متاسفانه کیفیت برنج های آنان مناسب نیست وبرخی افراد سود جو با اسم برنج کشت دوم فریدون تولید برنج کشت دوم یکی از بهترین و مرغوب ترین برنج ها است.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما